Aktivitetskalender 2011: MC Stellet

  

Dato

Arrangement

Ansvarlig

07.01

Nytårskur

Richardt

29.01

En tur i byen

Richardt

18.02

Fællesspisning

Bjarne + Søren M.

19.03

Generalforsamling

Bestyrelsen

01/02-04

Arbejdsweekend

Johnny, Reny, Mureren

30-04 + 01-05

Åbningstur

Fog, Karin

13/14-05

Arbejdsweekend

Johnny, Reny, Mureren, Søren M., Karin

04.06

Træf / fest

Martin, Lone, Anette

08.08

Klubbens fødselsdag

Skotte

02/03-09

Arbejdsweekend

Johnny, Reny, Mureren, Søren M., Karin

24.09

Pølseløb

Brasen

15.10

Generalforsamling

Bestyrelsen

19.11

Julefrokost

Minddal, Bent

09.12

Julehygge / fællesspisning

Fog